Proiecte

 

SĂNĂTATE

 • Asigurarea condițiilor pentru prestarea permanentă de servicii medicale de calitate populației din comună, cu personal de specialitate și aparatură la standarde europene.
 • Centru cu medic de familie, stomatolog și farmacie.

EDUCAȚIE

 • Informatizarea școlii generale din comună prin accesarea de programe naționale sau europene.
 • Dotarea cu tehnică IT de ultimă generație, în incinta școlii dar și a profesorilor/elevilor pentru studiul online în contextul actual, precum și asigurarea accesului la internet atât în sălile de clasă cât și la domiciliu.

CULTURĂ

 • Reabilitarea căminului cultural și dotarea acestuia, în scopul organizării de evenimente publice și private (nunți, botezuri, etc.).
 • Crearea unui ansamblu de dansuri populare pentru renașterea traditiilor și a portului popular.
 • Amenajarea unei săli multimedia în care tinerii să poată dezvolta abilități de comunicare și IT.
 • Realizarea unui muzeu sătesc pentru păstrarea istoriei, tradițiilor, obiceiurilor și meșteșugurilor comunității.

   

SOCIAL

 • Furnizarea de servicii sociale în comuna Văliug pentru persoane vârstnice sau aflate în dificultate. Acestea constau în consiliere juridică, plata unor servicii șiobligații curente, ajutor pentru menaj, prepararea hranei, antrenarea în activități economice, culturale și sociale.

INFRASTRUCTURĂ

 • Extinderea rețelei de apă și canal – Zona Poiana Văliugului, Crivaia, Bolnovăț.
 • Extinderea și punerea în funcțiune a rețelei de iluminat public în Crivaia, Bolnovăț și stațiunea Semenic.
 • Modernizarea stației de captare și tratare a apei.
 • Consolidarea podurilor de pe râul Gozna

  

MEDIU

 • Protejarea mediului prin colectarea selectivă a deșeurilor și ecologizarea albiei râului Bârzava.
 • Atragerea de fonduri pentru realizarea unei alei de promenadă și a unei piste de biciclete.
 • Stabilirea taxei, pentru colectarea gunoiului, diferențiat pentru persoane fizice si unități de cazare.

TURISM

 • Funcționarea în regim permanent a Centrului de Informare Turistică dincomună și responsabilizarea personalului angajat în vederea intensificării promovării turistice a zonei, prin distribuirea de pliante, hărți, cu obiectivele turistice, inclusiv online.
 • Realizarea unei aplicații online, pentru promovarea unităților de cazare din comună.

ECONOMIC

 • Sprijinirea mediului privat prin dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale locale și creșterea veniturilor la bugetul local.
 • Identificarea unui spațiu în vederea înființării unei brutării locale.
 • Dezvoltarea unui centru de achiziție șiprelucrare a fructelor de pădure și a ciupercilor.