În şedința ordinară a Consiliului Județean Caraş Severin, de astăzi, am votat utilizarea excedentului bugetar local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016, aprobarea de organigrame, aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici şi personalul contractual şi alte proiecte de interes județean.

Felicit noul prefect al județului Caraş Severin, Lupu Matei, prezent la şedința de astăzi, pentru noua responsabilitate.